Sevärdheter i Uppsala

Uppsala är känt för sin historia. Stadens domkyrka och slott är några av de historiskt mest omtalade byggnaderna i Uppsala.

Ett av stadens första namn var Östra Aros, där aros betyder åmynning och staden fick namnet med syfte på Fyrisåns utlopp och stora avrinningsområde som ligger i södra delen av Uppsala. Uppsala ligger på en rullstensås, Uppsalaåsen, och dess centrum ligger längs med stränderna av Fyrisån. Längs med stränderna har även de äldsta fynden från gammal bebyggelse funnits. Uppsalas stadsbild är präglad av storleken av de höga tornen på domkyrkan, byggnader högre än tornen tillåts inte att byggas i stadens centrum, för inget ska utmana Uppsalas signum som dominerar dess stadsbild.

En viktig historisk och arkeologisk plats är Hågahögen, även kallat Kung Björns Hög, vilket är en kungshög från 1000 f.Kr. Den har ett mycket stort historiskt värde och besöks gärna av fler än de som är historieintresserade. Genom ett besök i Uppsala gamla museum, kan du ta del av fynd från gravhögarna. Människor kommer från hela världen för att se de unika högarna.

Slott och borg

Det som finns kvar av Gustav Vasas ursprungliga borg, Vasaborg, byggdes under 1500-talet och har den omnämnda Gunillaklockan utanför byggnaden som blivit en omnämnd klocka och är idag en av flera symboler för Uppsala och dess stadsbild. På Vasaborg kan man boka guidade visningar samt gå på spökvandring i och kring ruinerna från slottet. Vasaborg ligger i en park som under sommarmånaderna har cafeér och souvenirbutiker för besökare. Gustav Vasa byggde flera olika borgar och slott under sin storhetstid. Uppsala slott ligger dominerande uppe på en ås och syns på långt håll när man närmar sig staden och är idag ett viktigt byggnadsminne. Slottet rekommenderas av flera att prioriteras som besöksmål om man inte har så mycket tid på sig att upptäcka Uppsala.

Slott och borg

Kyrkliga byggnader

Den Heliga trefaldighets kyrkan är troligen den äldsta kyrkan i Uppsala och byggdes i början på 1200-talet. Uppsalas domkyrka med placering uppe på Domberget byggdes på 1270-talet och är Nordens största kyrka. Heliga eller andra viktiga platser i landskapet fortsätter ofta behålla sin status i generationer. Innan domkyrkan byggdes stod det uppe på Domberger en ringborgsmur med kastral, vilket är en typ av försvarsbyggnad. Ringborgsmuren revs och Domkyrkan byggdes på samma plats. Intill domkyrkan finns ett vitt hus, Dekanhuset, som var omnämnt redan är 1326, som även det är värt ett besök.

Botanik

Carl von Linnes bostadshus finns att besöka i Uppsala. Den världskände botanistens hem är idag ett museum. Huset står kvar med möbler, husgeråd och övriga föremål som tillhört Linné för att få en inblick i hur han levde på sin tid. Huset ligger i Linnéparken där man kan se ta del av Linnés vetenskapliga verk genom de utställningar som finns i parkens övriga byggnader. Vasaparken, även kallat biologiska parken, är ett populärt resmål och här finns även Uppsalas största lekplats. Besök det biologiska muséet eller det interaktiva museet Biotopia som ligger precis intill, det är en av de mer populära resmålen och har dessutom gratis inträde. Besök och upptäck Uppsala!